Veränderung | nemačko - srpski prevod

Veränderung

ženski rod

1. izmena

ženski rod

Promena.

2. mutacija

ženski rod

Promena, menjanje; gram. pomeranje, pomeštanje glasova; menjanje glasa kod dečaka u doba spolnog sazrevanja (puberteta); iznenadna pojava novih svojstava kod biljnih i životinjskih vrsta. (lat.)

3. promena

ženski rod

Izmena.

4. varijacija

ženski rod

Promena, menjanje, odstupanje od nekog utvrđenog plana, kolebanje (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Veruntreuung