Völlig prevod, nemacko - srpski rečnik

Prevod reči: Völlig

Smer prevoda: nemacki > srpski

vollig [ prilog ]
Generiši izgovor

potpuno [ prilog ]

sasvim [ prilog ]

Skroz, načisto.

völlig [ pridev ]
Generiši izgovor

apsolutan [ pridev ]

Slobodan od svih odnosa (ili obaveza, uslova, ograničenja), nezavisan, bezuslovan, neograničen, neuslovljen; čist, potpun, savršen;
apsolutni alkohol, hem., alkohol čist od vode;
apsolutni broj, apsolutna vrednost, mat., broj, vrednost bez obzira na znak + ili -;
apsolutne mere, fiz., koje imaju osnovne jedinice santimetar, gram i sekundu;
apsolutni sistem mera, sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: santimetar, za masu: gram, za vreme: sekunda;
apsolutna težina, težina tela koja se dobija običnim merenjem, bez obzira na njegovu zapreminu;
u filozofiji religije: apsolutno biće, bog;
apsolutno tle, agr., ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti, na samo za jednu, npr., za vinograd i sl.
apsolutna temperatura, fiz., ona čija se nulta tačka nalazi na -2C.

ceo [ pridev ]

Neokrnjen, celovit.

potpun [ pridev ]

čitav [ pridev ]

Celokupan, sav.

kompletan [ pridev ]

Potpun, celokupan, sav, ceo; savršen; popunjen, dovršen. (lat.)

völlig [ prilog ]
Generiši izgovor

u punoj meri [ prilog ]

kompletno [ prilog ]

Čitavo, dovršeno, zaokruženo, celovito, savršeno (lat.)Moji prevodi