Komponente | nemačko - srpski prevod

Komponente

ženski rod

1. komponenta

ženski rod

Sastavnica, sastojak, svaki sastavni deo jedne celine; fiz. sastavnica (supr. rezultanta). (lat.)

Komponente | nemačko - srpski prevod

Komponente

ženski rodmatematika

1. komponenta

ženski rod

Sastavnica, sastojak, svaki sastavni deo jedne celine; fiz. sastavnica (supr. rezultanta). (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci