Grund | nemačko - srpski prevod

Grund

prefiks

Bad G. (Harz), Bergstadt u. Kurort in Nds., 3000 Ew.; Heilquelle; in der Nähe Iberger Tropfsteinhöhle.

1. osnovni

pridev

Grund | nemačko - srpski prevod

Grund

muški rodgramatika

1. baza

ženski rod

Osnova, temelj, podloga jedne stvari;
fil. Po Marksu: ukupnost proizvodnih odnosa u ljudskom društvu, koji "čine privrednu strukturu društva, realnu bazu, na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni društveni oblici svesti".
geod. Prava linija duga više kilometara koja se, pomoću motaka za merenje, tačno izmeri i koja onda služi kao osnova triangulacije;
metr. Uvodna stihovna stopa.
Tačka uporišta, središte, centar, polazno mesto za dejstva.

2. dno

imenica

Donji deo posude, dance.

3. dolina

ženski rod

Do, dola, uvala.

4. dubina

ženski rod

5. gudura

ženski rod

Klanac, klisura, sutjeska (mađ.)

6. osnov

muški rod

7. osnova

ženski rod

8. osnovica

ženski rod

9. pobuda

ženski rod

Motiv, povod.

10. podloga

ženski rod

11. povod

muški rod

Razlog, motiv, pobuda.

12. razlog

muški rod

Obrazloženje, argumenat.

13. temelj

muški rod

14. tle

imenica

Zemljište, teren.

15. udolina

ženski rod

16. udoljica

ženski rod

17. uzrok

muški rod

18. zemljišten

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Garantie | Granat | Granate | Grande | Granit | Grind