Gliederung | nemačko - srpski prevod

Gliederung

ženski rod

1. dispozicija

ženski rod

Raspored, razmeštaj; sređivanje, uređivanje, pripremanje; plan (npr. za bitku); skica, nacrt (rasprave, članka, predavanja); raspolaganje, rukovanje novcem, imanjem; med. nastrojenost za izvesne bolesti, sklonost izvesnim bolestima; duševno raspoloženje, dobra volja; nastrojenost, naročita sposobnost za nešto (npr. muziku, nauku, zločin, krađu); dispozicioni fond, novac stavljen nekome na raspolaganje u izvesne svrhe, i o kojem se ne mora polagati račun (npr. kod raznih ministarstava, velikih preduzeća itd.).

2. podela na udove

ženski rod

3. povezanost

ženski rod

Uzajamna veza.

4. raspoređenje

imenica

5. raspoređivanje

imenica

Pravljenje rasporeda.

6. razuđenje

imenica

7. razuđivanje

imenica

8. sastav

muški rod

Sklop, celina, struktura, građa.

9. sklop

muški rod

Sastav, struktura, konstitucija.

10. sređenost

ženski rod

11. udovi

12. uređenje

imenica

13. uređenost

ženski rod

14. uređivanje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Goldring