Entsprechend prevod, Nemacko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Entsprechend

Smer prevoda: nemacki > srpski

entsprechend [ pridev ]
Generiši izgovor

odgovarajući [ pridev ]

Pravi, istinit.

podudaran [ pridev ]

prikladan [ pridev ]

shodan [ pridev ]

srazmeran [ pridev ]

uklapa se [ pridev ]

analogan [ pridev ]

Sličan, podoban, saglasan, odgovarajući, srodan, istovrstan; koji odgovara nekom zakonu, pravilu, tipu ili obrascu.

ekvivalentan [ pridev ]

Jednakovredan, jednake vrednosti; ekvivalentna težina nekog elementa jeste kočinik iz atomske težine i vrednosti toga elementa; koji ima jednako dejstvo; koji ima isto značenje. (lat.)

identičan [ pridev ]

Istovetan, jedan i isti, potpuno isti, koji ima isto značenje. (lat.)

kongruentan [ pridev ]

Saglasan, jednak, podudaran; mat. podudaran, jednak i sličan, istog oblika i jednake površine. (lat.)

proporcionalan [ pridev ]

Razmeran, srazmeran, koji stoji u nekoj srazmeri, odmeren. (lat.)

entsprechend [ prilog ]
Generiši izgovor

uzajamno zavisno [ prilog ]Moji prevodi