ändern | nemačko - srpski prevod

ändern

glagol

1. izmeniti

glagol

2. menjati

glagol

3. menjati se

glagol

4. modifikovati

glagol

Preinačiti, preinačavati, predrugojačiti, predrugojačavati, izmeniti, izmenjivati; drukčije ili bliže odrediti, ograničiti; odmeriti kako treba, svesti na pravu meru, uobličiti. (lat.)

5. preinačavati

glagol

6. preinačiti

glagol

7. presvući se

glagol

8. promeniti

glagol

9. promeniti se

glagol