ändern | nemačko - srpski prevod

ändern

glagol

1. izmeniti

glagol

2. menjati

glagol

3. menjati se

glagol

4. modifikovati

glagol

Preinačiti, preinačavati, predrugojačiti, predrugojačavati, izmeniti, izmenjivati; drukčije ili bliže odrediti, ograničiti; odmeriti kako treba, svesti na pravu meru, uobličiti. (lat.)

5. preinačavati

glagol

6. preinačiti

glagol

7. presvući se

glagol

8. promeniti

glagol

9. promeniti se

glagol

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci