titolo prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: titolo

Smer prevoda: italijanski > srpski

Titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

glavni naslov [ muški rod ]

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

naslov [ muški rod ]

Natpis.

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

naslovni [ pridev ]

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

novinski naslov [ muški rod ]

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

tapija [ ženski rod ]

Dokument o svojini nepokretnosti.

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

titr [ muški rod ]

Titula; isprava; hartija od vrednosti; finoća zlatnog ili srebrnog novca; stepe finoće svile; hem. titr nekog rastvora: težina tvari rastvorene u određenoj zapremini rastvornog sredstva.

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

titula [ ženski rod ]

Naslov, natpis (knjige, umetničkog dela i dr.);
Naziv, predikat, koji nekome pripada po njegovom staležu, položaju ili zvanju, počasno ime, npr. grof, baron, ekselencija, gospodin, doktor itd.; prav. pravni razlog, razlog postojanja nekog prava, uzrok, izgovor; kvo titulo? sa kakvim pravnim razlogom, iz kog razloga?

titolo [ N/A ]
Generiši izgovor

zvanje [ imenica ]

Položaj, stepen u službi.Moji prevodi