manovra prevod, Italijansko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: manovra

Smer prevoda: italijanski > srpski

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

lavirati [ glagol ]

Prema vetru ploviti ševuljicom;
Postupati smotreno i oprezno, ne izjašnjavati se brzo o nekoj stvari, služiti se svakojakim izgovorima da bi se što izbeglo (plaćanje, vraćanje duga i sl.), vrdati, izvrdavati. (lat.)

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

lukavo postupati [ glagol ]

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

manevar [ muški rod ]

Rukovanje, upravljanje, obavljanje nekog rada, način postupanja; rad koji se izvodi vešto i lukavo, smicalica, ujdurma, spletka, podvala; voj. vežba većeg broja jedinica u ratnoj službi; u ratu: sva sredstva kojima je cilj da se oslabi neprijatelj, sem bore, naročito važna u tzv. strategiji zamaranja i zbunjivanja protivnika; mor. kretanje i vežba jednog broda ili više brodova, vešto izvedeno kretanje; u saobraćaju: razmeštanje vagona i vozova. (fr.)

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

manevarski prostor [ muški rod ]

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

manevrisati [ glagol ]

Upravljati svojim pokretima, izvoditi vešte pokrete; voj. izvoditi vežbe u većem obimu; raznim strategijskim sredstvima raditi na zamaranju i zbunjivanju neprijatelja; mor. vešto upravljati brodom; razmeštati vagone i vozove; fig. vešto i lukavo raditi, vrdati, izvrdavati, vešto se snalaziti u nezgodnim prilikama.

manovra [ N/A ]
Generiši izgovor

ranžiranje [ imenica ]

Glagolska imenica od ranžirati (fr.)Moji prevodi