πιλότος prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: πιλότος

Smer prevoda: grcki > srpski

πιλότος [ N/A ]

pilot [ muški rod ]

Vozač, upravljač letačkim aparatom (fr.)
Prvobitno: krmar, krmanoš, provodilac lađe kroz nesigurna i opasna mesta, loc; vođa (ili upravljač, rukovodilac) vazdušne lađe, aeroplana, balona.

πιλότος [ N/A ]

pilotirati [ glagol ]

Rukovati, upravljati (vazdušnom lađom, avionom, balonom); sprovoditi brod kroz nesigurna i opasna mesta.

πιλότος [ N/A ]

pilotna [ ženski rod ]

Debeli trouglasti stub za pregrađivanje reke.

πιλότος [ N/A ]

sprovodnik [ muški rod ]Moji prevodi