πάπας prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: πάπας

Smer prevoda: grcki > srpski

παπάς [ N/A ]

jerej [ muški rod ]

Sveštenik kod pravoslavnih (grč.)

πάπας [ N/A ]

papa [ muški rod ]

U dečjem jeziku: tata, otac.
U grčkoj crkvi: naziv za sva, naročito viša sveštenička lica (papas); u rimokatoličkoj crkvi: od V veka naziv za biskupe, a od XI isključivo za vrhovnog poglavara rimokatoličke crkve.

πάπας [ N/A ]

poglavar crkve [ muški rod ]

Παπάς [ N/A ]

svećenik [ muški rod ]

παπάς [ N/A ]

sveštenik [ muški rod ]

Pop, svešteno lice.Moji prevodi