ουσια prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: ουσια

Smer prevoda: grcki > srpski

ουσία [ N/A ]

bivstvo [ imenica ]

Suština, bit.
Egzistencija, postojanje.

ουσία [ N/A ]

esencija [ ženski rod ]

Bitnost, suština, bit, glavno, glavna stvar; hem. glavni tečan sastojak što se dobije iz nečega destilisanjem; alkoholni i bitni sastojak plodova, biljki itd.; miris; mirisavo ulje.

ουσία [ N/A ]

grudva [ ženski rod ]

ουσία [ N/A ]

sukus [ muški rod ]

Sok.

ουσία [ N/A ]

supstanca [ ženski rod ]

Ono što je osnov čega, samostalan i trajan nosilac nesamostalnih i promenljivih pojava, suštastvo; fil. po Spinozi ono čija suština (ili pojam) obuhvata sobom egzistenciju, postojanje, ili ono čija se suština ne može zamisliti do da postoji (ona ima dva atributa: mišljenje i rasprostrtost);
Tvar, celina, materija nekog tela ukoliko se posmatra kao sastavljeno iz neistovrsnih delova (više hemijski nego mehanički);
Bitnost, suština, najvažnija i najglavnija sadžrian čega, jezgro, glavni sastojak, ono što je najbolje i najsnažnije u nekoj stvari.

ουσία [ N/A ]

supstancija [ ženski rod ]

Ono što je osnov čega, samostalan i trajan nosilac nesamostalnih i promenljivih pojava, suštastvo; fil. po Spinozi ono čija suština (ili pojam) obuhvata sobom egzistenciju, postojanje, ili ono čija se suština ne može zamisliti do da postoji (ona ima dva atributa: mišljenje i rasprostrtost);
Tvar, celina, materija nekog tela ukoliko se posmatra kao sastavljeno iz neistovrsnih delova (više hemijski nego mehanički);
Bitnost, suština, najvažnija i najglavnija sadžrian čega, jezgro, glavni sastojak, ono što je najbolje i najsnažnije u nekoj stvari.

ουσία [ N/A ]

suština [ ženski rod ]

Bit, srž.

ουσία [ N/A ]

tvar [ ženski rod ]Moji prevodi