γραμματική prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: γραμματική

Smer prevoda: grcki > srpski

γραμματική [ N/A ]

gramatički [ pridev ]

Koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalan.

γραμματική [ N/A ]

gramatičnost [ ženski rod ]

γραμματική [ N/A ]

gramatika [ ženski rod ]

Nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna, istorijska).
Udžbenik te nauke (grč.)

γραμματική [ N/A ]

gramatike [ N/A ]Moji prevodi