ασκητής prevod, Grcko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: ασκητής

Smer prevoda: grcki > srpski

ασκητής [ N/A ]

asket [ muški rod ]

Isposnik, pokajnik, onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve.

ασκητής [ N/A ]

asketa [ muški rod ]

Isposnik;
Čovek koji se odriče čulnih i drugih životinja. (grč.)

ασκητής [ N/A ]

asketski [ pridev ]

Isposnički, pokajnički, bogougodan; vaspitan.

ασκητής [ N/A ]

isposnički [ pridev ]

ασκητής [ N/A ]

isposnik [ muški rod ]

Pustinjak, eremit.

ασκητής [ N/A ]

podvižnik [ muški rod ]

Religiozna osoba za koju je uživanje strano, onaj koji pravi podvige, naročito monah (kaluđer), koji podnosi usamljenost, dugotrajni post, molitve i sl. (crkv.-slov.)

Moji prevodi