trône | francusko - srpski prevod

trône

muški rod

1. Siège. Trône royal.
2. Monarchie. Un soutien du trône.

1. presto

muški rod

1. Svečana stolica vladareva kao simbol njegove vlasti; tron.
2. Država i državna vlast;
3. Visoki četvorougaoni sto u pravoslavnoj crkvi koji stoji pored oltara.

2. prestol

muški rod

Presto.

3. tron

muški rod

Vladarski presto, jedan od znakova vladalačkog dostojanstva.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

terne | terrain | terrien | terrine | toron | tourné | tournée | tournoi | touron | train | traîne | traîneau | traînée | trin | Turin | tyran