thème prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: thème

Smer prevoda: francuski > srpski

thème [ muški rod ]
Generiši izgovor

Sujet. Le thème d'un article.
Motif. Un thème musical.
Traduction (vers une langue étrangère). Un thème latin.

zadatak [ muški rod ]

Obaveza, dužnost, posao koji treba završiti.

prevod na strani jezik [ muški rod ]

predmet [ muški rod ]

Stvar.

siže [ muški rod ]

Predmet, sadržina (nekog govora, spisa, umetničkog dela i dr.); muz. glavni stav, tema.
Tema, sadržaj (fr.)

tema [ ženski rod ]

Predmet, osnovna misao, glavna misao (govora, spisa itd.);
Pismeni zadatak, predmet koji treba pismeno obraditi;
muz. Osnovna misao (ili glavna misao) jednog muzičkog dela, motiv koji služi kao osnova za varijacije;
Naziv za vojno-administrativne oblasti, na koje je bilo podeljeno Vizantijsko carstvo od početka VII veka.

tematika [ ženski rod ]

Skup svih aktuelnih problema neke društvene, naučne ili umetničke oblasti; up. problematika.

školski zadatak [ muški rod ]

Moji prevodi