papier prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: papier

Smer prevoda: francuski > srpski

papier [ muški rod ]
Generiši izgovor

Feuille.
Écrit.
Document.
Article.

artija [ ženski rod {arhaično, zastarelo} ]

dokument [ muški rod ]

Pismen dokaz, isprava, povelja; dokumentum privatum, privatna isprava, tjl. ona koju nije izdala vlast; dokumentum publikum, javna isprava, tj. ona koju je izdala vlast.

iskaznica [ ženski rod ]

isprava [ ženski rod ]

Lični dokument.

papir [ muški rod ]

Biljna materija na kojoj se piše, hartija; up. papirus.
Hartija razne vrste;
Dokumenat, isprava;
Papirni novac, novčanica (grč.)

hartija [ ženski rod ]

Papir, izmislili su ga Arabljani a prenet je u Evropu u osmom veku naše ere. U Italiji su u dvanaestom veku nastale velike radionice za ručno pravljenje hartije u kojima se do trinaestog veka proizvodila hartija sa vodenim žigom. Prve fabrike hartije pojavile su se tek početkom devetnaestog veka u Nemačkoj.Moji prevodi