indifférent | francusko - srpski prevod

indifférent

pridev

1. Détaché.
2. Insensible. Il s'est montré indifférent.
3. Égal.
4. Secondaire. Cela m'est indifférent.

1. beznačajan

pridev

Bez značaja, bez značenja.

2. hladan

pridev

3. indiferentan

pridev

1. Ravnodušan, koji ne mari, kome je svejedno.
2. Bezvredan, sporedan, beznačajan (lat.)

4. mlitav

pridev

5. nehajan

pridev

6. neutralan

pridev

Nepristrastan, koji ne pripada nijednog strani, koji ne učestvuje u ratu;
gram. ni muškog ni ženskog roda, srednjeg roda;
hem. koji ne reagira ni kiselo ni alkalno.
fiz. bez + ili - naboja. (lat.)

7. ravnodušan

pridev

indifférent | francusko - srpski prevod

indifférent

muški rod

1. mlakonja

muški rod

Slabić, mlitavac.