idee prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: idee

Smer prevoda: francuski > srpski

idée [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Concept.
Pensée. L'idée de la perfection.
Opinion. Ce ne sont pas mes idées.
Imagination. Ils se font des idées.
Aperçu. Je n'en ai aucune idée.

dojam [ muški rod ]

Utisak, impresija, ideja, generalno mišljenje o čemu.

zamisao [ ženski rod ]

Ideja, namisao.

ideja [ ženski rod ]

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

misao [ ženski rod ]

Rezultat mišljenja.

nacrt [ muški rod ]

Plan.

pojam [ muški rod ]

Osnovno znanje o nečemu, termin, odrednica.

pomisao [ ženski rod ]

pomišljaj [ muški rod ]

slika [ ženski rod ]

Fotografija, delo likovnog umetnika.

uobraženje [ imenica ]

uspomena [ ženski rod ]Moji prevodi