domicile prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: domicile

Smer prevoda: francuski > srpski

domicile [ muški rod ]
Generiši izgovor

Demeure.

boravište [ imenica ]

Boravak, prebivalište.

dom [ muški rod ]

Saborna crkva, stolna (ili glavna) crkva (nadbiskupa, biskupa ili kaptola); glavna crkva u gradu, naročito ona čiji je krov izrađen u kubetima; u širem smislu: svaki krov izrađen u kubetima i svaka građevina sa takvim krovom; teh. sakupljač suve pare.

domicil [ muški rod ]

Zavičaj, stalno mesto stanovanja, prebivalište, stan; trg. mesto u kome treba da se plati jedna menica.
Stalno boravište, dom, naselje; zavičaj (lat.)

zavičaj [ muški rod ]

Rodni kraj.

kuća [ ženski rod ]

Dom, porodična zgrada za stanovanje.

mesto stalnog boravka [ imenica ]

mesto stanovanja [ imenica ]

naselje [ imenica ]

Nastamba, naseobina.

prebivalište [ imenica ]

Dom, stan, obitavalište.

rezidencija [ ženski rod ]

Mesto stalnog prebivanja, boravište, prebivalište, stan; naročito: mesto stalnog boravka poglavara zemlje, prestoni grad, prestonica; dvor; mesto stalnog prebivanja visokog crkvenog dostojanstvenika, npr. patrijarha, episkopa, biskupa itd. kao i njegov dvor. (lat.)

sedište [ imenica ]

stan [ muški rod ]

Dom, prebivalište, prostorija za stanovanje.

stanovanje [ imenica ]Moji prevodi