dépôt prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: dépôt

Smer prevoda: francuski > srpski

dépôt [ muški rod ]
Generiši izgovor

Action de déposer. Dépôt d'une plainte.
Entrepôt. Dépôt de pièces détachées.
Versement. Dépôt sur livret.
Alluvion.
Lie. Dépôt solide.
D'argent sur compteŁ

amanet [ muški rod ]

Poveravanje nekome na čuvanje nekog dobra kao znak poverenja da će biti dobro sačuvano.
Sama stvar koja se tako poverava.
Poštanska pošiljka sa označenom vrednošću.
Verenički dar (prsten).
Amajlija.
Poslednja želja, zavet, zaveštanje.

boravište [ imenica ]

Boravak, prebivalište.

garnizon [ muški rod {vojska} ]

Vojna jedinica smeštena u gradu, tvrđavi li nekom rejonu;
Grad u kome boravi vojska
Posada, vojska koja boravi u jednoj varoši; varoš u kojoj boravi vojska. (fr.)

depo [ muški rod ]

Stovarište, magacin za robu, skladište, spremište; ostava; sklonište; voj. vojska koja služi za dopunu; mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal; an depo, na čuvanje.

kaucija [ ženski rod {finansije} ]

Jemstvo, jemčevina, izvesna suma novca položena na ime jemstva za nekoga ili za sebe, zaloga; realna kaucija, prav. osiguranje dobara.
Depozit kao garancija za pristojno ponašanje. (lat.)

logor [ muški rod ]

Stovarište, smestište, skladište; voj. oko, tabor, logor; ležište, legalo, postelja.
Privremeni boravak (pod šatorima ili u naselju napravljenom od materijala koji služi za određeno vreme), naročito vojske, radnika na izgradnji određenih objekata, omladine, interniraca, ratnih zarobljenika i dr. (nem.)

ostava [ ženski rod ]

Špajz, komora.

polaganje [ imenica ]

pritvor [ muški rod ]

Privremeni zatvor.

repozitorijum [ muški rod ]

Polica sa pregradama za spise ili knjige; orman za spise ili knjige. (lat.)

skladište [ imenica ]

Mesto gde se što skladišti.

slagalište [ imenica {vojska} ]

stovarište [ imenica ]

talog [ muški rod ]

Ono što je nataloženo.

ulog [ muški rod ]

Udeo, doprinos.Moji prevodi