déguiser prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: déguiser

Smer prevoda: francuski > srpski

déguiser [ glagol ]
Generiši izgovor

Travestir.
Dissimuler. Déguiser ses sentiments.

kamuflirati [ glagol ]

Prerušiti, prerušivati; voj. obojiti (ili pokriti, udesiti) ratni materijal tako da se ne razlikuje od okoline u kojoj se nalazi; zavarati, zavaravati (trag i sl.). (f.r)

kriti [ glagol ]

maskirati [ glagol ]

Metnuti obrazinu, prerušiti, preobući; voj. položaje, topove i druge vojne objekte pomoću granja, zelenila i sl učiniti nevidljivim za neprijatelja, zakloniti, sakriti; fig. prikriti, prikrivati, zavijati, sakrivati prave namere. (fr.)

prerušiti [ glagol ]

prikriti [ glagol ]

Pritajiti, sakriti.Moji prevodi