consentir prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: consentir

Smer prevoda: francuski > srpski

consentir [ glagol ]
Generiši izgovor

Accepter.
Accorder.

interesovati se [ glagol ]

Zanimati se za, imati udela u, sudelovati, učestvovati, uzimati učešća u; imati prema čemu naklonost ili ljubav, biti odan; zauzimati se za koga; imati saučešća; interesuje me, zanima me, stalo mi je, tiče me se, privlači me, izaziva moje saučešće, moju radoznalost, moju pažnju; tu sam zainteresovan, prema tome nisam ravnodušan, do toga mi je stalo, to me se tiče, to je za mene važno, tu su u pitanju moji računi; interesirati se. (lat.)

odobriti [ glagol ]

privoleti se [ glagol ]

pristati [ glagol ]

saglasiti se [ glagol ]

Moji prevodi