clôture | francusko - srpski prevod

clôture

ženski rod

Enceinte de murailles, de haies, de grilles etc. Faire une clôture autour d'un bois.

1. ograda

ženski rod

Plot, taraba.

2. palisada

ženski rod

Ograda od prošća (kolja); voj. kolje, u gornjem delu zašiljeno, usađeno u zemlju uspravno ili ukoso, naročito kod poljskih utvrđenja; bot. palisadno tkivo, biljno tkivo sastavljeno od jednoobraznih parenhimskih ćelija, bogatih hlorofilom (ovako nazvano zbog sličnosti sa ogradom od kolja, palisadom). (fr.)

3. plot

muški rod

Ograda od pruća, taraba.

4. svršetak

muški rod

Završetak, kraj.

5. zaključak

muški rod

6. zatvaranje

imenica

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

cailleter | calotter | cloître | colature | colleter | culotter