bitume | francusko - srpski prevod

bitume

muški rodhemija

Asphalte, macadam.

1. asfalt

muški rodhemija

1. Zemljina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika, azota i sumpora; pomešan sa krečnjakokm, upotrebljava se za pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage.
2. Ulični pločnik, trotoar.

2. bitumen

muški rodhemija

Organske tvari, nastale raspadanjem biljnih i životinjskih ostataka (zemni vosak, nafta, asfalt i sl.); kamenougljena smola.
Ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito ugljovodoničnih materija, smolasta misira, npr. petrolej, nafta, asfalt i sl.

3. smola

ženski rod

Lepljiva masa iz četinara.