appareil prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: appareil

Smer prevoda: francuski > srpski

appareil [ muški rod ]
Generiši izgovor

Machine.
Dispositif.
Prothèse.
Téléphone. Venir ŕ l'appareil.

avion [ muški rod {aeronautika} ]

Naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan.
Aeroplan, vazduhoplov, mašina za letenje.

alat [ muški rod ]

Pribor, sve što je potrebno za rad, naročito ručni, oruđe.
Ručna zanatska oruđa, alatke za rad.

aparat [ muški rod ]

Sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr., koja su potrebna za neki posao ili neku službu.
Ustanova ili više ustanova koje opsllužuju neku oblast državne uprave ili privrede.
Svi zaposleni u administraciji neke partije, ustanove ili privredne organizacije (npr. partijski aparat).
Objašnjenja, tumačenja, napomene uz naučni rad. tj. naučni aparat.
Svi telesni organi koji čine sistem za vršenje iste funkcije (npr. probavni aparat.)

aparatura [ ženski rod ]

Svi aparati jednog tehničkog preduzeća; sva mehanička postrojenja (npr. neke radionice, bioskopa, pozorišta i dr.).

kamera [ ženski rod ]

Vladarska soba, komora;
Fotografski aparat;
Aparat za filmsko snimanje;
TV elektronska sprava za direktni prenos živih prozora na daljinu (lat.)

mašina [ ženski rod ]

Veštački spoj tela sposobnih za davanje otpora u obliku sprave koja prisiljava mehaničke sile da pod izvesnim uslovima izazivaju određena kretanja, stroj, sprava, i to sprava koja se upotrebljava da se prenosi ili pretvara rad ili energija;
Lokomotiva;
fig. Stvor bez duha, čovek bez duha. (fr.)

naprava [ ženski rod ]

Uređaj, aparat, sprava.

odeća [ ženski rod ]

Odelo, garderoba.

oruđe [ imenica ]

pribor [ muški rod ]

sjaj [ muški rod ]

Bleštavilo.

sprava [ ženski rod ]

Uređaj, aparat.

appareil [ muški rod {N/A} ]
Generiši izgovor

kamera [ ženski rod ]

Vladarska soba, komora;
Fotografski aparat;
Aparat za filmsko snimanje;
TV elektronska sprava za direktni prenos živih prozora na daljinu (lat.)

Moji prevodi