apogee prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: apogee

Smer prevoda: francuski > srpski

apogée [ muški rod ]
Generiši izgovor

Point de plus grande distance entre la Terre et un astre.
(Au figuré) Point culminant.

apogej [ muški rod ]

Tačka na putanji Meseca, itd., u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje; takođe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijumu; suprotno: perigej: oba izraza su iz astronomije Ptolomeja, kada se još smatralo da je Zemlja središte, a ne Sunce (up. afelijum); danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec.

apogeum [ muški rod ]

Apogej.

vrhunac [ muški rod ]

Najviša tačka, klimaks.

zenit [ muški rod ]

Najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temenom posmatračevim; fig. najviša tačka, vrhunac čega; supr. nadir. (tur.)Moji prevodi