air prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: air

Smer prevoda: francuski > srpski

air [ muški rod ]
Generiši izgovor

Souffle.
Apparence.
Genre.

atmosfera [ ženski rod ]

Gasoviti prekrivač kojim su obavijena nebeska tela, vazdušni omotač oko Zemlje, vazduh, zrak.
Vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvija našu Zemlju, i ceni se na do 500km debljine; fiz. fizička atomosfera, pritisak koji vrši živin stub visine cm na 0 step. celzijusa na morskom nivou geografske širine step. na 1 cmšto iznosi oko 1,0kg. na 1 cmatmosferski pritisak, dolazi od težine vazduha; tehnička atmosfera, označuje pritisak jednog kilograma na 1cmau praksi te dve atmosfere znače isto; fig. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. up. troposfera, stratosfera, hevisajd.

vazduh [ muški rod ]

vetar [ muški rod ]

Strujanje, kretanje vazduha.

držanje [ imenica ]

izgled [ muški rod ]

Spoljašnost.
Namera, plan u budućnosti, verovatnoća.

klima [ ženski rod ]

Podneblje, stanje (ili okolnosti, prilike) jednog predela, ili kraja, neke bolesti u odnosu prema pretežnim pojavama kao što su temperatura, vlaga itd., osobito ukoliko to utiče na životinjski i biljni život. (grč.)

lice [ imenica ]

Osoba.
Obraz.

način [ muški rod ]

Oblik postupka, metod rada.

podneblje [ imenica ]

ponašanje [ imenica ]

sličnost [ ženski rod ]

Postojanje zajedničkih ili istih crta.

spoljašnost [ ženski rod ]

air [ muški rod {muzika} ]
Generiši izgovor

arija [ ženski rod {muzika} ]

Vokalna kompozicija za jedan glas uz instrumentalnu pratnju, najčešće u operi.
Melodija, način pevanja neke pesme.
Pesma lirskog sadržaja koja se peva; način pevanja, napev, melodija.

melodija [ ženski rod {muzika} ]

Skladan, ritmičan, metričan i prema zakonima muzičke arhitektonike sređen niz tonova; način pevanja, pevanje, napev. (grč.)

napev [ muški rod ]Moji prevodi