réel | francusko - srpski prevod

réel

pridev

1. Qui existe.
2. Matériel.
3. Véritable.

1. autentičan

pridev

Zakonit, pravovažan, istinit, izvestan, izvorni, pravi, nepatvoren, verodostojan, koji potiče od onoga kome se pripisuje.

2. istinit

pridev

Verodostojan.

3. realan

pridev

Stvaran, predmetan (supr. personalan i verbalan); koji odista postoji, istinski, objektivan, koji postoji nezavisno od mišljenja (supr. idealan). (lat.)

4. stvaran

pridev

Zbiljski, istinski, realan.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

rail | raille | râle | réelle | relié | rôle | rouille | rouleau | ruelle