hauteur | francusko - srpski prevod

hauteur

ženski rod

1. Altitude. Élever ŕ sa hauteur.
2. Éminence. Monter sur une hauteur.
3. Élévation. Penser avec hauteur.
4. Dédain. Parler avec hauteur.

1. brežuljak

muški rod

2. elevacija

ženski rod

Dizanje, uzdizanje; podizanje; astr. visina zvezde nad horizontom, naročito visina pola; uzdizanje hostije u katoličkoj crkvi; voj. elevacija topa, elevacioni ugao, nagibni ugao, onaj koji pravac bacanja zrna zaklapa sa vodoravnom, horizontalnom ravni; arh. nacrt, plan (građevine); poz. polet, lakoća; fig. uzvišena veličina, plemenitost.

3. gordost

ženski rod

4. humka

ženski rod

5. oholost

ženski rod

Nadmenost, naduvenost.

6. ponos

muški rod

Dika.

7. uzvišica

ženski rod

8. velika dubina

ženski rod

9. vis

muški rod

1. Sila, snaga, moć, vlast.
2. Mera težine, 1.5kg, Indija, Burma.
3. Uzvišenje, vrh brda..

10. visina

ženski rod

Jedna od dimenzija.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

hideur | hotter | huître