Caisse prevod, Francusko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: Caisse

Smer prevoda: francuski > srpski

caisse [ ženski rod ]
Generiši izgovor

Coffre.
Emballage. Caisse de bois.
Trésorerie.
Guichet. Caisse de banque.
Organisme de gestion. Caisse d'épargne.
(Familier) Voiture.

blagajna [ ženski rod ]

Kasa.

bubanj [ muški rod {muzika} ]

Udarački muzički instrument.

doboš [ muški rod {muzika} ]

Bubanj (mađ.)

karton [ muški rod ]

Kruta i debela hartija; slikarska skica; blok za crtanje; korice od debele hartije (meki povez).
List sa podacima o nekome ili nečemu;
Pripremni crtež, izrađen za zidnu sliku ili tapiseriju (fr.)

kasa [ ženski rod ]

Blagajna, metalni orman gde se čuva novac, mesto gde se novac prima i isplaćuje; trg. gotov novac; kasa defekt, kasa deficit, kasa manko, manjak pri pregledu faktičkog stanja blagajne i blagajničkih knjiga; in kasa, nalazi se u kasi, tj.u gotovom novcu; per kasa, uz plaćanje u gotovom novcu. (ital.)

kovčeg [ muški rod ]

kontrolna kasa [ ženski rod ]

Kontrolnim napravama snabdevena kasa, koja tačno i automatski beleži sva plaćanja izvršena u toku dana.

sanduk [ muški rod ]

sud [ muški rod ]

Posuda.
Mišljenje, stav.Moji prevodi