young Prussian ... | englesko - srpski prevod

young Prussian nobleman

imenica

1. junker

muški rod

"Mladi gospodin", tj. mladi plemić, naročito mali seoski plemić u Pruskoj, oficirski pripravnik; junkerska partija, reakcionarna plemićka partija u Nemačkoj, koja se protivila izjednačenju Jevreja i hrišćana u građanskim pravima i bila protiv velikih gradova, po njihovom shvatanju gnezda socijalnih pokreta i revolucija; junkerska politika, ratoborna politika, koju su u Nemačkoj uglavnom vodili oficiri sa bivšim kajzerom Vilhelmom 2. na čelu, politika zveckanja sabljom. (nem.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci