witches' brew | englesko - srpski prevod

witches' brew

imenica

A potent or fearsome mixture

1. vrzino kolo

imenica

Često se i danas može čuti izraz vrzino kolo za nešto što je teško razrešiti ili za nešto što je vrlo zapetljano. U prošlosti vrzinim kolom se nazivala stvarna igra u kolu, ali takva koju su igrali demoni, npr. vile ili ale. Ako se pak ljudi uhvate da igraju vrzino kolo, tu se pada od iznemoglosti ili u trans, ali se zato dolazi u vezu sa demonima donjeg sveta ili sa pokojnicima. S druge strane, vrzino kolo uvek je u vezi sa atmosferskim prilikama i u njemu se obično pojavljuje 12 igrača, što neki dovode u vezu sa dvanaestobožbičnim sunčanim krugom kod Evropljana. Vrzino kolo ili gumno kod Srba je mesto na koje noću dolaze demoni (vile, veštice, đavoli i dr.), tu se dogovaraju i igraju. Ako neko nastupi na njihovo kolo, odnesu ga demoni. Naziv vrzino kolo ili vrzino gumno nastalo je po imenu srednjevekovnog mađioničara Vergilija, Vrzila, a u vezi je sa motivom u trinaestoj školi.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci