wide area netwo ... | englesko - srpski prevod

wide area network

imenicaračunari

Sinonimi: WAN

See WAN. A computer network that spans a wider area than does a local area network; SYN. WAN.
A group of computer networks connected together over long distances. The Internet is a WAN.
In computing, a network that connects computers distributed over a wide geographical area.
A network of computers (as the Internet) in a large area (as a country or the globe) for sharing resources or exchanging data.

1. mreža širokog opsega

ženski rodračunari

Mreža računara koja obuhvata velike udaljenosti, za razliku od lokalne mreže koja podrazumeva da su računari najčešće u istoj zgradi.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci