wear and tear | englesko - srpski prevod

wear and tear

imenica

The loss, injury, or stress to which something is subjected by or in the course of use; especially; normal depreciation.

1. amortizacija

ženski rod

1. Postepeni otpis vrednosti imovine (mašina, zgrada i dr.) zbog dugog korišćenja i dotrajalosti.
2. Izvlačenje, vraćanje uloženog kapitala u proizvodnju.
3. Proglašavanje ništavnim izgubljene menice,čeka, polise osiguranja i sl. koji se samim tim sami od sebe naplaćuju.
4. Ublažavanje potresa pri kretanju automobila, aviona ili drugih vozila.
5. Postepeno, po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga, naročito državnih zajmova;
6. Sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašuju za nevažeće (mortifikacija)
7. Otuđenje nepokretnog imanja iz svetovnih ruku i predavanje crkvi (mrtvoj ruci); amortizman.

2. izlaganje kvaru

imenica

3. nošenje i habanje

imenica

4. opadanje

imenica

5. oštećenje

imenica

6. trošenje

imenica

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci