warehouse recei ... | englesko - srpski prevod

warehouse receipt

imenicafinansije

1. skladišnica

ženski rod

2. varant

muški rodfinansije

Espapna založnica, onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredita; punomoć; naredba, nalog za hapšenje.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci