ware | englesko - srpski prevod

ware

imenica

(Homonym: wear, where).
1. Goods or products for sale.
2. Articles of the same kind or material; usually used in combination: silverware; software.

1. morska trava

ženski rodbotanika

2. pažljiva nega

ženski rod

3. posuđe

imenica

4. prinos polja

muški rod

5. prolećna sezona

ženski rod

6. roba

ženski rod

1. Proizvod rada namenjen za tržište, tj. ide u društvenu upotrebu putem razmene. Ima dva bitna svojstva: upotrebnu vrednost, odnosno određeno materijalno svojstvo, i vrednost, tj. društvno svojstvo; vrednost se pojavljuje kao prometna vrednost (u novcu - cena). Oblik je svega bogatstva buržoaskog društva
2. Vrsta ribama sličnih sisara koji žive u vodi i na kopnu (morski pas, morsko tele, morski lav i dr.).
3. Dugačka haljina ženska i dečja ili komad tkanine dovoljan za takvu haljinu; zvanično odelo pravnika (advokata i sudija) u Francuskoj. (ital.)

7. zaštita

ženski rod

Odbrana, uzimanje u odbranu.

8. žene

množina

9. živa stoka

ženski rod

ware | englesko - srpski prevod

ware

glagol

Sinonimi: shirk

ETYM As. warian.
To avoid dealing with; SYN. shirk.

1. trošiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

war | warray | wary | waur | wear | weary | weer | weir | were | where | wherry | whir | whirr | whirry | whore | whory | wire | Wirra! | wiry | wooer | worry

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci