visual programm ... | englesko - srpski prevod

visual programming

imenicaračunari

A method of programming using a programming environment or language in which basic program components can be selected through menu choices, buttons, icons, and other predetermined methods.

1. vizuelno programiranje

imenicaračunari

Način pisanja softvera tako što se meniji sa mogućim opcijama prave pomoću miša isecanjem i umetanjem, pa su kucanje i llinearno razmišljanje svedeni na najmanju moguću meru. Dobro je to što ne morate da znate mnogo o programiranju da biste bili u stanju da radite sa ovakvom tehnologijom i da postižete lepe rezultate. Loše je to što su mnoge opcije zadate unapred i često nemate načina da neke od njih izmenite.