upper memory | englesko - srpski prevod

upper memory

imenicaračunari

1. gornja memorija

ženski rodračunari

Na IBM kompatibilnim računarima to je memorija između 640K i prvog megabajta, koja se najčešće naziva [Upper memory]. Nemojte da brkate gornju memoriju [High memory] sa gornjom memorijskom zonom [High Memory Area], kojaje iznad prvog megabajta. Ovaj deo je rezervisan za izvršavanje posebnih sistemskih programa. Da bi se programima omogućilo da maksimalno koriste konvencionalnu memoriju od 640K, programi za upravljanje memorijom prebacuju programe kao što su upravljački programi za miša ili video karticu u gornju memoriju.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci