toner cartridge | englesko - srpski prevod

toner cartridge

imenicaračunari
/ ˈtoʊnər ˈkɑːrtrədʒ /

Definicija:

A disposable container that holds toner for a laser printer or other page printer. Some types of toner cartridge contain toner only; however, the most popular printer engines pack all expendables, including toner and the photosensitive drum, in a single cartridge. Toner cartridges are interchangeable among printers that use the same engine.

kaseta sa tonerom

ženski rodračunari

Definicija:

Kutija u kojoj se nalazi toner sa laserskim štampač (ili neku drugu mašinu, kao što je fotokopir ili faks mašina). Ova tehnologija čini nepodnošljivi posao prosto užasnim. Na starijim mašinama moral ste kućište za toner da punite tonerom u prahu; prednost ovoga je bila u tome što ste efekte šestogodišnjeg konzumiranja cigareta mogli da postignete za svega 10 minuta. Danas su toneri štetni koliko i paklica cigareta.


toner

muški rodračunari

Definicija:

Boja, prah za štampač, crna, grozna stvar koja omogućava štampanje na laserskom štampaču. Tehnički, toner se sastoji od kancerogenih, naelektrisanih čestica mastila, isto kao u aparatu za fotokopiranje. Toner služi da bi se na papiru napravila slika. Ustvari, laserski štampač "zavaruje" toner za papir koristeći toplotu i male laserske zrake kojim upravljaju vilenjaci.


Reč dana

Oblong

imenica, geografija

demofobija

ženski rod, medicina

Isenheim

imenica, geografija

thermocouple

muški rod, elektrotehnika

30.01.2023.