tape drive | englesko - srpski prevod

tape drive

imenicaračunari

Sinonimi: tape transport | transport

A device for reading and writing tapes. See also tape (definition 1).
A mechanism that transport magnetic tape across the read/write heads of a tape playback/recorder; SYN. tape transport, transport.

1. uređaj za traku

muški rodračunari

Mašina u koju ubacujete kasetu sa trakom na koju se snimaju podaci. Mašina je nalik kasetofonu i može da učitava podatke sa trake i da ih upisuje na nju. To je način na koji sofisticirani korisnici računara prave rezervne kopije svojih podataka. Oni kupe kasete sa trakama, ubace ih u uređaj za traku i zatim pokrenu specijalni softver za pravljenje rezervnih kopija na traci. Nije potrebno menjati traku (dokle god na nju mogu da stanu svi podaci), a kopriranje traje svetga nekoliko minuta. Uređaji za trake koštaju koliko i novi čvrsti disk. Postoje u različitim formatima: 0.25 inčna kaseta, 8mm VCR kaseta, 4 mm audio traka sa devet staza.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci