sustainability | englesko - srpski prevod

sustainability

imenica

The property of being sustainable.
The likelihood of a continuation in the stream of benefits produced by the project after the external support ended.
While a project is limited by time, the benefits should continue and the activities should be developed long after the project has ended, without the need for external inputs.

1. održivost

ženski rod

Verovatnoća da će se korist projekta nastaviti nakon završetka spoljne podrške.
Dok je projekat ograničen vremenom, koristi bi trebalo da se održe i aktivnosti da se razvijaju dugo nakon završetka projekta bez potrebe za spoljnim ulaznim sredstvima.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci