suggestive | englesko - srpski prevod

suggestive

pridev

Containing a suggestion, hint, or intimation.

1. prognostičan

pridev

Nagoveštavajući, sugestivan.

2. sugestivan

pridev

Sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnost, privlačan.