substantial | englesko - srpski prevod

substantial

pridev

Sinonimi: substantive | in essence | real | material

ETYM French substantiel, Latin substantialis.
1. Being the essence or essential element of a thing; SYN. substantive, in essence.
2. Having substance or capable of being treated as fact; not imaginary; SYN. real, material.

1. bitan

pridev

Važan, značajan.

2. čvrst

pridev

Krut, tvrd, stabilan.

3. imućan

pridev

4. materijalan

pridev

Tvarni, telesni, stvaran, koji se tiče onoga od čega se neko fizičko telo sastoji; bitan, sadržajan (supr. formalan); (lat.)

5. solidan

pridev

Čvrst, jedar, gust, zbijen; trajan, izdržljiv, valjan; temeljan, postojan, pravi, istinit, čestit; trezven, umeren; zdrav, jak (telom).

6. stvaran

pridev

Zbiljski, istinski, realan.

7. suštinski

pridev

8. važan

pridev

Značajan.

9. znatan

pridev

Velik, priličan.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci