subprogram | englesko - srpski prevod

subprogram

imenicaračunari

A term used in some languages for routine (procedure or function) because the structure and syntax of a subprogram closely model those of a program. See also program, routine.

1. podrutina

ženski rodračunari

Mini-program unutar većeg programa. Na primer, u programu može da postoji potprogram koji prikazuje tekst na ekranu. Glavni program "poziva" potprogram svaki put kada treba da prikaže tekst na ekranu.

2. potprogram

muški rodračunari

3. subrutina

ženski rodračunari

Skup instrukcija za izvođenje određene funkcije, koji se, kao posebna celina, može pozvati u toku izvođenja programa kome pripada ta subrutina; subrutina ne mora da bude napisana samo za jedan program, već se može pozvati i od strane više programa, kad god dođe do zahteva za takvom instrukcijom (lat.-fr.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci