subject matter | englesko - srpski prevod

subject matter

imenica

Matter presented for consideration in discussion, thought, or study

1. materija

ženski rod

Tvar, stvarna sadržina prostora ili jednog dela prostora, ono što ispunjava prostor a čiji se fizički karakter označava kao "masa", telesna tvar, ono od čega je telo sastavljeno (supr. forma); sadržina, predmet (npr. govora, proučavanja); tkanina; materija morbi ili materija pekans, med. uzrok bolesti. (lat.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci