special charact ... | englesko - srpski prevod

special character

imenicaračunari

Any character that is not alphabetic, numeric, or the space character (for example, a punctuation character). See also reserved character, wildcard character.

1. specijalni znak

muški rodračunari

1. Svaki čudan ili neuobičajen znak, koga obično nema na tastaturi. Na primer, znak za registrovanu marku je specijalan znak jer ne postoji na tastaturi.
2. Znaci za posebne namene kao što su ? ili * koji se koriste kao džokeri kada se traži ime datoteke ili neki tekst.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci