slot machine | englesko - srpski prevod

slot machine

imenica

1. A machine whose operation is begun by dropping a coin into a slot
2. An originally coin-operated gambling machine that pays off according to the matching of symbols on wheels spun by a handle; also; an electronic version of this machine

1. automat

muški rod

1. Samokret, aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima, npr. vaga, kišobran, nož, puška; za čoveka: onaj koji liči na stvar, bezvoljnik, besvesnik, glupak; zvekan. Aparat samokret.
2. Uređaj čiji su odzivi za sve kombinacije ulaza poznati.
3. fil. Biće koje nema duše, tj. životinja (kod Dekarta).
4. prenosno: Čovek koji se slepo pridržava naredbi starijeg po rangu, zanemarujući situaciju koja često nameće drugačije ponašanje.

2. slot mašina

ženski rod

Američki naziv za specifičan tip kazino igre.
Originalne i tradicionalne slot mašine bile su uvek jednostavne mehaničke sprave4 sa tri, četiri ili pet "točkova" na kojima je bilo naslikano desetine različitih simbola. Na mašinama se nalazio detektor kovanog novca koji je trebalo ubaciti da bi igra mogla da počne.
Mehanička ruka koristila se za pokretanje točkova, koji su se zaustavljali posle oko trideset sekundi. Ukoliko bi se simboli na dobitnoj liniji složili sa onima koji su na isplatnoj igrač bi dobio

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 162 bytes in /usr/www/users/onlineyky/onlinerecnik.com/includes/geoplugin.class.php on line 92