skit | englesko - srpski prevod

skit

imenica

A short theatrical episode.

1. komad

muški rod

Deo, parče.

2. satir

muški rod

1. mit. Pratilac Bahov, šumski bog sa kozjim nogama, malim rogovima, konjskim ili kozjim repom i čupavom kosom, simbol grubočulne poluživotinjske čovečje prirode;
2. Član hora u satiričnoj drami kod starih Grka;
3. zoo. = orangutan. (grč.)

3. satira

ženski rod

Prvobitno: zdela, činija (l. satura sc lanx) napunjena svakojakim voćem; docnije: pesma različitog sadržaja; danas: pesma, priča i sl. koja duhovito i na podrugljiv način osuđuje i šiba sve što ne valja u društvu ili kod pojedinca; potsmeh, ruganje. (lat.)

4. skeč

muški rod

Nacrt, skica; kratak sastav; poz. kratka dramska igra sa jakim efektima humora i komičnih sukoga; kratko muzičko izvođenje.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sacate | scad | scoot | scot | scout | scud | sect | S-gate | skate | skid | soaked | socket | squad | squat | squid

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci