set by the ears | englesko - srpski prevod

set by the ears

glagol

1. izazvati svađu

glagol

2. uneti razdor

glagol